Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
Co to jest keramzyt PDF Drukuj

Keramzyt jest lekkim kruszywem budowlanym otrzymywanym przez wypalanie łatwo pęczniejących glin i iłów w piecach obrotowych (1200°C). To materiał obojętny chemicznie, bezwonny, posiada wysoką izolacyjność cieplną, odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne oraz grzyby, owady i gryzonie. Jest materiałem pozbawionym związków palnych, mrozoodpornym, posiada małą nasiąkliwość i szybko oddaje wilgoć.

Gama wyrobów z keramzytu jest bardzo szeroka. Wykonywane są z niego

   1. pustaki ścienne,
   2. stropowe,
   3. nadproża,
   4. bloczki fundamentowe,
   5. pustaki wentylacyjne
   6. systemy kominowe.
   7. Ponadto keramzyt wysypany luzem to bardzo dobra izolacja termiczna

od 01.VI.2004 ROKU KRUSZYWO POSIADA CERTYFIKAT CE