Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
Bloczki ścienne PDF Drukuj

Pustaki i bloczki keramzytowe OPTIROC są wykonane z mieszanki keramzytu Optiroc frakcji 0-4 mm lub 4-10mm i z cementu.
Przeznaczone są do wznoszenia ścian w systemie budowania Optiroc Blok. Wyroby te spełniają wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobów:
1.  Dobre właściwości termoizolacyjne
2.  Dobre właściwości termoregulacyjne
3.  Dobrą izolacyjność akustyczną
4.  Stabilne wymiary
5.  Dobrą odporność na mróz
6.  Odporność na wilgoć
7.  Wysoką ognioodporność
8.  Odporność biologiczną uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni
9.  Jest łatwy w obróbce
10. Łatwy dzięki systemowi łączenia pióro-wpust
11. Przyjazny dla środowiska

Zastosowania:
Pustaki i bloczki keramzytowe można stosować jako elementy konstrukcyjne w budownictwie do 3 kondygnacji, a w szczególności w:
- Budownictwie jednorodzinnym
- Budownictwie użyteczności publicznej
- Budownictwie innych obiektów, jak garaże, budynki inwentarskie itp.

Wykonanie ścian:
Wyroby keramzytowe można stosować do wykonania:
- ścian nośnych jednowarstwowych zewnętrznych (do 3 kondygnacji)
- ścian warstwowych i osłonowych
- ścian konstrukcyjnych i działowych

tu jest wyliczony współczynnik U dla ścian 1- 2- i 3- warstwowych do ściągnięcia

Przy wykonaniu ścian jednowarstwowych pustaki należy murować na zaprawie ciepłochronnej stosując pełną spoinę poziomą.
Najlepiej stosować zaprawę na bazie keramzytu, która ma gęstość zbliżoną do gęstości keramzytobetonu w pustaku wg receptury podanej na stronie www.optirocblok.pl
Dopuszcza się możliwość stosowania również innych zapraw ciepłochronnych. Wymagana grubość spoiny to 10mm. W przypadku wznoszenia ścian innych niż jednowarstwowe ściany zewnętrzne możliwe jest stosowanie zapraw cem-wap. Bez spoiny pionowej. Wieloletnie doświadczenia w budowie wskazują na celowość zastosowania zbrojenia z siatki prętów 3-4 w spoinach poziomych szczególnie pod otworami okiennymi przy budowie domów nie podpiwniczonych. Zbrojenie to rzeciwdziała nierównemu osiadaniu ław fundamentowych. Zbrojenia tego nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynków. Zbrojenie w spoinach można zastąpić wieńcem w kształcie "U" jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej.

Ściany muszą być obustronnie otynkowane tynkiem cem-wap. Badania ścian jednowarstwowych wskazały, że do tynkowania najlepiej nadaje się tynk lekki MAXIT ip 18 ML. Wewnątrz ściany można tynkować również tynkiem gipsowym. Możliwe jest także pozostawienie wewnętrznych ścian bez tynku. Wówczas należy ściany te pomalować farbami zmywalnymi a porowata struktura pustaka staje się elementem plastycznego wykończenia wnętrza. W przypadku ściany jednowarstwowej bez tynku pogarszają się parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.