Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
Pustaki ścienne PDF Drukuj

Pustaki i bloczki keramzytowe OPTIROC są wykonane z mieszanki keramzytu Optiroc frakcji 0-4 mm lub 4-10mm i z cementu.
Przeznaczone są do wznoszenia ścian w systemie budowania Optiroc Blok. Wyroby te spełniają wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobów:
1.  Dobre właściwości termoizolacyjne
2.  Dobre właściwości termoregulacyjne
3.  Dobrą izolacyjność akustyczną
4.  Stabilne wymiary
5.  Dobrą odporność na mróz
6.  Odporność na wilgoć
7.  Wysoką ognioodporność
8.  Odporność biologiczną uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni
9.  Jest łatwy w obróbce
10. Łatwy dzięki systemowi łączenia pióro-wpust
11. Przyjazny dla środowiska

Zastosowania:
Pustaki i bloczki keramzytowe można stosować jako elementy konstrukcyjne w budownictwie do 3 kondygnacji, a w szczególności w:
- Budownictwie jednorodzinnym
- Budownictwie użyteczności publicznej
- Budownictwie innych obiektów, jak garaże, budynki inwentarskie itp.

Wykonanie ścian:
Wyroby keramzytowe można stosować do wykonania:
- ścian nośnych jednowarstwowych zewnętrznych (do 3 kondygnacji)
- ścian warstwowych i osłonowych
- ścian konstrukcyjnych i działowych

przekrój z izolacją

Wieloletnie doświadczenia w budowie wskazują na celowość zastosowania zbrojenia z siatki prętów o przekroju 3-4 w spoinach poziomych szczególnie pod otworami okiennymi przy budowie domów nie podpiwniczonych. Zbrojenie to rzeciwdziała nierównemu osiadaniu ław fundamentowych. Zbrojenia tego nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynków.

Zbrojenie w spoinach można zastąpić wieńcem w kształcie "U" jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej. Ściany muszą być obustronnie otynkowane tynkiem cem-wap. Wewnątrz ściany można tynkować również tynkiem gipsowym. Możliwe jest także pozostawienie wewnętrznych ścian bez tynku. Wówczas należy ściany te pomalować farbami zmywalnymi a porowata struktura pustaka staje się elementem plastycznego wykończenia wnętrza.

Pustaki keramzytowe K-24 należy murować na pełną spoinę poziomą przy użyciu zaprawy murarskiej cem-wap. Wymagana grubość spoiny to min. 10mm. Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust. System ten pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej.

W przypadku wykonywania lekkich ociepleń murów tynk pod warstwą izolacyjną nie jest konieczny.