Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
Kształtki nadprożowe PDF Drukuj
Kształtki przeznaczone  są do wykonywania nadproży monolitycznych. Elementy te można stosować również jako elementy szalunkowe wieńców, słupków żelbetowych i pilastrów o niewielkiej wysokości.

NADPROŻA MONOLITYCZNE W KSZTAŁTKACH
"U"Nadprożowe kształtki "U" są przeznaczone do wykonania monolitycznych nadproży żelbetowych w ścianach murowanych z pustaków keramzytowych K-24 i K-36. Szerokość, wysokość i długość kształtek "U" odpowiada modularnym wymiarom pustaka K-24 i K-36. Kształtki "U" układa się nad otworem okiennym lub drzwiowym na wypoziomowanej i odpowiednio podpartej desce. Następnie umieszcza się zbrojenie i wylewa beton. Głębokość oparcia nadproża na murze wynosi 25 cm.

SŁUPKI /RDZENIE ŻELBETOWE/
Kształtki U-24 i U-36 oraz pustaki K-24 i K-36 mogą być również wykorzystane do wykonania usztywniających rdzenia żelbetowych w ścianach wypełniających, a także słupów, filarkach międzyokiennych (o ile nośność muru jest niewystarczająca). W czasie betonowania słupków kształtki należy dodatkowo zaszalować w celu uniknięcia rozpychania dolnych kształtek.