Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
oczyszczanie ścieków PDF Drukuj
 

Rolę biofiltrów mogą pełnić zagłębienia terenu lub rowy wypełnione podłożem z udziałem keramzytu, opasujące wysypiska śmieci, z których odciekające po każdym deszczu wody powinny być oczyszczane i neutralizowane. Niektóre odpady o dużej toksyczności, gęstej konsystencji lub wymagające wstępnej obróbki przed utylizacją można mieszać z keramzytem dla uzyskania niezbędnej porowatości, umożliwienia ruchu powietrza i ułatwienia rozkładu w trakcie ich składowania na hałdach.

Zabezpieczenie spływu ropopochodnych ze stacji paliw, obiektów wojskowych, portów lotniczych, odpływu do środowiska wód zanieczyszczonych herbicydami i fungicydami z punktów zaprawy nasion, dystrybucji pestycydów, gospodarstw produkcji rolniczej roślinnej i zwierzęcej, w których używa się różnych trujących środków chemicznych oraz w innych miejscach, można uzyskać poprzez zastosowanie oczyszczalni roślinnych na porowatym i trwałym, izolowanym od otoczenia podłożu z udziałem keramzytu.