Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
system ocieplenia PDF Drukuj
Elementy keramzytowe umożliwiają wykonanie ścian dwu- i trójwarstwowych w budynkach do 3 kondygnacji, w szczególności w budownictwie jednorodzinnym, użyteczności publicznej, w obiektach gospodarczych (garaże, hale, magazyny, itp.). Ściany wykonane z pustaków keramzytowych powinny być wymiarowane zgodnie z PN-B-03002 "Konstrukcje murowe nieuzbrojone, projektowanie i obliczenia".

Ściany zewnęterzne dwuwarstwowe:
Typowym rozwiąc\zaniem jest wykonanie ściany z pustaka keramzytowego K-24, oraz z systemu ociapleń (izolacja z wełny mineralnej, lub styropianu). Warstwę wykończeniową stanowią tynki strukturalne dostępne w różnych kolorach. Grubośc wełny mineralnej, lub styropianu należy dobrać insdywidualnei w zależności od wymagań izolacyjności temicznej.
Izolacyjność ścian dwuwarstwowych (tabela)


Ścian zewnętrzna trójwarstwowa:
Typoaściana trójwarstwoaoa zbudowana jest z pustakó K-24, warstwy ocieplenia (styropina lub wełna mineralna), wentylowanej pustki powietrznej o grubości 3 cm, ściany osłonowej - np. cegły klinkierowej, pustaków keramzytowych K-12, lub K-8, lub innego elementu murowego przeznaczonego do otynkowania (tynki strukturalner, lub malowane tynki tradycyjne). Grubość styropianu lub wełny mineralnej należy dobrać indywidualnie w zależności od wymagań izolacyjności temicznej. Ścian osłonowa powina być połączona za pomocą kotew o średnicy 4 mm wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, lub mającej inen zabezpieczenia antykorozyje. Kotwy powinny być włózone w spoiny poziome pdczas murowania. Kotwy rozmieszcza się równomiernie na całęj powierzchni ściany. Pionowy i poziomy odstęp między kotwami wynosi 50 cm, co odpowiada 4 kotwom na metr kwadratowy ściany.
Izolacyjność ścian trójwarstwowych (tabela)