Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
izolacja ścian piwnic PDF Drukuj
 


Kolejne fazy izolacji i drenażu ścian piwnic:

izolacja ściany piwnica

1. keramzyt
2. geowłóknina
3. opaska betonowa
4. drenaż opaskowy
5. podłoże i opaska

Kolejne fazy izolacji i drenażu ścian piwnic :
1. Na ścianach poniżej poziomu terenu wykonać pionową izolację przeciwwilgociową
2. Na dnie i ścianie wykopu ułożyć z zapasem geowłókninę (izolację separacyjną oddzielającą grunt od keramzytu)
3. Na dnie ułożyć ok. 5-10 cm keramzytu i na tej warstwie opaskowo wokół budynku ułożyć rurę drenarską . Rurę tą należy wyprowadzić do studni chłonnej, rowu melioracyjnego itp. w celu odprowadzenia drenowanych wód.
4. Dalej układać keramzyt zagęszczając go warstwami o gr. 30-40 cm.
5. Przykryć od góry keramzyt zapasem geowłókniny
6. Ułożyć podsypkę piaskową i wykonać opaskę betonową wokół budynku. Opaska powinna być nieco szersza niż wypełnienie z keramzytu tak aby wody opadowe nie przenikały bezpośrednio do keramzytu.

Rozwiązanie takie pełni dwie funkcje ; ociepla ściany piwnic i drenuje przylegający  do budynku grunt kierując wodę bezpośrednio do drenażu. Warstwa separacyjna z geowłókniny nie dopuszcza do zamulania  keramzytu utrzymując drenaż w ciągłej sprawności.